Integritetspolicy

Hos oss är sekretessen och integriteten kring våra kunders och besökares privata information av yttersta vikt. Nedan följer en beskrivning av hur vi samlar in, använder och hanterar informationen, inklusive personlig information, som du tillhandahåller oss och som genereras som en del av kontraktet som bildas när du beställer våra produkter och/eller tjänster. EASY ONLINE STORES AB, registreringsnummer 556702-9755, är dataansvarig och ansvarig för hur behandling och hantering av personuppgifter utförs.

Insamlad / behandlad information

 • Företagsnamn
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-postadress(er)
 • Organisationsnummer
 • IP-nummer
 • Personnummer (endast vid beställning av privatkund)
 • Ev. data som finns sparad i dina tryckoriginal eller andra filer du laddar upp eller skickar till oss.

Behandlingsändamål

Information som samlas in om dig hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) samt svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning för följande ändamål:

 • Att uppfylla skyldigheter enligt gällande avtal för leverans av produkter och / eller tjänster.
 • Att tillhandahålla uppdateringar och information.
 • Att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och erbjudanden.
 • Att administrera och anpassa ditt besök och tillgång till utvalda delar av våra onlinetjänster.
 • Att leverera direktmarknadsföringsmaterial.
 • Att genomföra marknadsföring och kundanalys.
 • Att uppfylla våra skyldigheter enligt lagen.

Överföring av information

Under följande omständigheter kan vi dela information om dig:

 • Till anställda, underleverantörer och andra företag som EASY ONLINE STORES AB samarbetar med, för att tillhandahålla våra produkter och tjänster.
 • EASY ONLINE STORES AB kan också använda och dela aggregerad information och statistik för att övervaka våra tjänster. Sådan aggregerad information innehåller inte information som kan användas för att identifiera någon specifik individ. EASY ONLINE STORES AB kan också använda och dela aggregerad information och statistik för att övervaka våra tjänster. Sådan aggregerad information innehåller inte information som kan användas för att identifiera någon specifik individ.

Informationsskydd och tillgång till personuppgifter

EASY ONLINE STORES AB tar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i överensstämmelse med industristandarder för att säkerställa att alla personuppgifter som behandlas skyddas mot obehörig åtkomst. Alla anställda som hanterar personuppgifter har ingått sekretessavtal.

Rättigheter om tillgång till personuppgifter

Du har rätt att från EASY ONLINE STORES AB få information om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller, om så är fallet, tillgång till dina personuppgifter samt följande information:

 • Syftet med behandlingen;
 • Kategorier av berörda personuppgifter,
 • Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kan komma att delas.
 • När möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period.
 • Existerandet av rätten att begära, från EASY ONLINE STORES AB, rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter beträffande den registrerade eller motsätta sig sådan behandling.
 • Rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.
 • Om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om källan.

Rätt till rättelse etc.

EASY ONLINE STORES AB syftar till att behandla endast personuppgifter som är korrekta och att dessa är uppdaterade.

Korrigering

Du har rätt att, utan otillbörligt dröjsmål, begära korrigering/rättelse av felaktig data om dig hos EASY ONLINE STORES AB.

Rätten att bli bortglömd

Du har rätt att begära radering av personliga uppgifter om dig utan otillbörlig fördröjning från EASY ONLINE STORES AB. EASY ONLINE STORES AB har skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål, bland annat när personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till ändamålen med vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Dataportabilitet

Du har rätt att ta emot de personuppgifter om dig, som du har tillhandahållit till EASY ONLINE STORES AB, i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och har rätt att skicka dessa data till en annan dataansvarig utan hinder från EASY ONLINE STORES AB där behandlingen är baserad på samtycke eller på ett kontrakt eller behandlingen genomförs med automatiska medel.

Profilering

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dig baserat på automatiska beslut och / eller profilering. Detta gäller inte om beslutet är nödvändigt för att ingå eller utföra ett avtal mellan dig och EASY ONLINE STORES AB eller som en följd av rådande lagar.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten. [I Sverige Datainspektionen].

Personuppgiftsbiträdesavtal

EASY ONLINE STORES AB samarbetar med andra företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av EASY ONLINE STORES AB. EASY ONLINE STORES AB använder endast leverantörer och samarbetspartners, vilka hanterar av oss tillhandahållna personuppgifter, som ger tillräckliga garantier för att de genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att behandlingen kommer att uppfylla kraven i GDPR och säkerställa skyddet av alla berördas rättigheter.Garantierna styrs av ett Personuppgiftsbiträdesavtal mellan EASY ONLINE STORES AB och respektive biträde.

Loggfiler

Liksom många andra webbplatser, använder vi loggfiler. Informationen i loggfilerna inkluderar Internet Protocol (IP) adresser, typ av webbläsare, Internet Service Provider (ISP), datum-/tidstämpel, med hänvisning / exit sidor, och antalet klick för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörlighet runt området, och samla demografisk information. IP-adresser och andra liknande uppgifter inte är kopplade till information som gör dem individuellt indentifierbara.

Cookies

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare eller motsvarande utrustning är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Vad är cookies (kakor)?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Post och Telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har publicerat frågor och svar om cookies.

Vi använder cookies!

På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

Vi använder också tredjepartscookies

Vi använder också tjänsten Google Remarketing, för att baserat på data från Google Analytics, styra remarketing-annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på våra besökare.

Google Analytics

Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

Stänga av cookies i webbläsaren

Nedan har du instruktioner till de fyra vanligaste webbläsarna.

Internet Explorer

Öppna verktygsmenyn, välj Internetalternativ, gå till fliken Sekretess i dialogrutan Internetalternativ, flytta reglaget för att ändra inställningar.

Edge

Välj Mer > Inställningar. Välj sedan Visa avancerade inställningar under Avancerade inställningar och önskat alternativ under Sekretess och tjänster > Cookies. (Blockera alla cookies blockerar alla cookies som webbplatser försöker spara på din dator. Blockera endast cookies från tredje part blockerar cookies från tredje part som sparas av externa webbtjänster, till exempel inbäddade annonser på webbsidor som du har besökt.)

Firefox

Öppna menyn (verktyg), välj inställningar, gå till vyn Sekretess i dialogrutan Inställningar, ändra hur Firefox ska spara information med rullgardinslisten.

Chrome

Öppna anpassa-menyn, välj alternativ, gå till vyn Under huven, välj Innehållshantering vid rubriken Sekretess, ändra hur Chrome hanterar cookies.