Ordlista

  • Tryckfil - Den fil vi utgår ifrån för att trycka din produkt.
  • Original - Ett annat ord för tryckfil, oftast i PDF-format
  • Pixlar - En pixel är en bildpunkt som visas på skärmen. Desto fler pixlar en bild har, desto högre kvalitet håller den. En bild som består av pixlar kallas även för rastrerad bild. Vid tryck på stora ytor är det viktigt att ha bilder med många pixlar. Desto fler desto bättre.
  • Vektor - En vektoriserad bild eller logotyp består istället för pixlar av matematiska ekvationer som beskriver form och färg. Det innebär att man kan skala om objektet i vilken storlek man vill utan att tappa skärpa och kvalitet. Detta är framför allt viktigt när man ska trycka riktigt stora ytor som annars blir svåra att producera med hög kvalitet.
  • DPI / PPI - Är förkortningar för “Dots per inch / Punkter per tum” samt “Pixels per inch / pixlar per tum”. Detta värde beskriver hur många pixlar som är samlade per tums bredd i en bild. Ett högre värde innebär att bilden har högre kvalitet, förutsatt att jämförelsebilden har samma mått. Det viktigaste för att få bra kvalitet när man trycker är alltså inte DPI / PPI-värdet utan det totala antalet punkter / pixlar.
  • EPS - Står för “Encapsulated Post Script” och är ett vektoriserat format som framför allt används till logotyper.
  • Illustrator - Är ett ritprogram som är mycket vanligt när det kommer till att ta fram och redigera vektoriserade original. Vi på EASYTRYCK.se föredrar att använda Illustrator.
  • InDesign - Är även det ett vanligt program för att ta fram tryckoriginal och layouter. PDF - “Portable Document Format” är den filtyp vi gärna vill att du sparar dina original i. Formatet tar liten plats samt stödjer vektoriserad grafik vilket har gjort det till en branschstandard.
  • Skala - Talar om vilken storlek din tryckfil har i förhållande till den slutliga produkten. Generellt sett vill vi att du gör din tryckfil i samma mått som slutprodukten ska vara, dvs skala 1:1. För produkter som är över 5 meter stora åt något håll vill vi att du gör tryckfilen i skala 1:10.