Sena betalningar

Här förklarar vi öppet hur processen ser ut om en 30-dagarsfaktura inte betalas i tid.

  1. Påminnelse skickas ut 5 dagar efter förfallodatum. Påminnelseavgiften är 60 kr. Har fakturan betalats innan påminnelsen kommer fram kan man bortse ifrån den. Annars ska påminnelsefakturan betalas inom 10 dagar från utskriftsdatum inklusive påminnelseavgiften.
  2. Betalas inte påminnelsefakturan kopplas inkassobolaget Nox Finans in och ett inkassokrav skickas ut med extra (onödiga) avgifter.
  3. Betalas inte inkassofakturan inom utsatt tid lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten vilket innebär ett betalningsföreläggande och ytterligare (onödiga) avgifter.

Räntefakturering

På fakturor som betalas sent räknas automatisk ett dröjsmålsräntebelopp ut och faktureras separat efter det att ursprungsfakturan blivit fullbetald. För närvarande är dröjsmålsräntan 24%.

Låt oss hjälpas åt!

Vi sätter stor vikt vid att alltid leverera dina beställningar enligt utsatt tid. Vi hoppas därför att du också väljer att betala i tid enligt de betalningsvillkor som finns. Sena betalningar kan medföra så många onödiga administrativa uppgifter för både oss och dig samt skapar en tråkig sida av relationen. Vi hoppas därför att både vi och du alltid kan hålla de datum som satts. Det blir så mycket roligare då!